500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Nõutud dokumendid
NÕUTUD DOKUMENDID
 
 Õpilaskandidaat esitab isiklikult vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
 
1) kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal)
2) alla 18- aastasel vanema või eestkostja lihtkirjalik nõusolek Merekooli õppima asumiseks
3) põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
4) hinneteleht
5) muukeelsetel õpilastel eesti keele algtaseme tunnistus (ei ole vaja kui on sooritatud põhikooli lõpueksam - eesti keel teise keelena)*
6) meremeeste tervisekontrolli arsti poolt õpilase tervisliku seisundi   kohta väljastatud tõend **
7) 4 dokumendifotot (heleda triiksärgi ja lipsuga)
8) võimalusel iseloomustus eelmisest koolist
9) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, meremehe pass)
 
* Eestis elav välismaalane peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalik tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis.
** Dokumentide sisseandmisel võib olla ka perearsti tõend, kuid pärast kooli vastuvõtmist tuleb kindlasti läbida kontroll meremeeste tervisekontrolli arsti juures

 

 

Kontakt:
Kaie Kudre
Terviseamet
kaie.kudre@terviseamet.ee
650 9856