500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õppekavad - erialad
   

1. Kutsekeskharidusõpe EKR 4.tase

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

2. Kutseõpe EKR 4.tase

Rakenduskavad

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

3. Keskhariduse baasil kutseõpe EKR 4.tase - töökohapõhine õppevorm

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

4. Põhihariduse nõudeta kutseõpe EKR 3.tase

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Rakenduskavad

NB! *õppekava avatakse vastavalt riiklikule tellimusele

 

ÕPPEKAVADELE LISATUD STCW KONVENTSIOONI (MANILA) TÄIENDUSED

 

5. Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis