500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õppekavad - erialad


 

   

VÄLJUNDIPÕHISED ÕPPEKAVAD:

Kutsekeskharidusõpe EKR 4.tase

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Kutseõpe EKR 4.tase

Rakenduskavad

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Keskhariduse baasil kutseõpe EKR 4.tase - töökohapõhine õppevorm

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Põhihariduse nõudeta kutseõpe EKR 3.tase

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Rakenduskavad

NB! *õppekava avatakse vastavalt riiklikule tellimusele

 

Kutsekeskharidusõpe

Moodulid

Valikõpingud

Moodulid

Valikõpingud

 

Kutseõpe keskhariduse baasil

Moodulid

Valikõpingud

Moodulid

Valikõpingud

 

ÕPPEKAVADELE LISATUD STCW KONVENTSIOONI (MANILA) TÄIENDUSED

 

Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis