500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Kirjalike tööde juhend

Eesti Merekooli kirjalike tööde koostamine ja vormistamine

1. Õpilaste kirjalike tööde liigid:

  1. essee
  2. referaat
  3. praktikaaruanne


Essee on vabas vormis mõttearendus valitud või etteantud teemal. Sisu ei ole rangelt piiritletud, väidete korrektne tõestamine ei ole kohustuslik. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus.
Essee kirjutatakse näiteks peale õppekäiku, teatri-, kontserdi- või näitusekülastust või siis, kui on vaja mingil õpetaja poolt etteantud teemal analüüs teha.

Referaat on antud õppeaine konkreetse osa või teoreetilise probleemi käsitlus kirjanduse baasil. Eri seisukohtade refereering ja võrdlus. Uudsete seisukohtade väljatöötamist ei eelda. Nõutav omapoolse arvamuse esitamine.
Referaat kirjutatakse erinevates õppeainetes õpetaja poolt etteantud teemal.

Praktikaaruanne on praktikal saadud andmete fikseerimine; kogemuste ja oskuste kirjeldamine praktikaaruandele etteantud vormis ja mahus.
Praktikaaruanne kirjutatakse pärast praktika sooritamist.