500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Konsultatsioonid

 

 

Õpetajate konsultatsioonid ja järelvastamiste ajad:

KONSULTATSIOONID III veerandil

EKSAMITE KONSULTATSIOONID