500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Juhtkond
 
Tarmo Sööt
Direktor
e-post: tarmo.soot@merekool.ee
Telefon: 613 5480, 5855 9891
 
Tiia Tiisler (lapsehoolduspuhkusel)
Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal
e-post: tiia.tiisler@merekool.ee
Telefon: 516 5530
 
Vello Andre
Direktori abi
e-post: vello.andre@merekool.ee
Telefon: 613 5482
 
Raivo Portsmuth
Nõunik-projektijuht-täiendusõppe koordinaator
e-post: raivo.portsmuth@merekool.ee
Telefon: +372 510 0777
 
Anne-Ly Selgeveer
Finants-, haldus- ja personalispetsialist
e-post: anne-ly.selgeveer@merekool.ee
Telefon: 613 5481
 
Tiiu Sirol
Kvaliteedijuht-siseaudiitor, andmekaitsespetsialist
e-post: tiiu.sirol@merekool.ee
Telefon: 613 5481