500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õpilasesindus

Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

Oliver Vendel, 41LJ - ÕE esimees

Rando Randmaa, 41LJ, ÕE aseesimees

Karl-Markus Pabos, 45LM- ÕE protokollija

Cristopher Esula, 21LJ

Konstantin Roots, 25LM

Richard Härma, 25LM 

Ilmar-Alexander Alasjärvi, 31LJ

Kevin Põlluvee, 31LJ

Olga Pozolotina, 41LJ

Eero-Sven Grebenjuk, 45LM

 

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.

 

Õpilasesinduse eesmärgid

  •  õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
  •  õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
  • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
  • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
  • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
  • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus