500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õpilasesindus

Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

 

 • Pavel Borovik 15LM (esimees)
 • Jüri Kirmjõe 15LM
 • Raul Viira 11LJ
 • Susanna Raud 11LJ
 • Eric Muugamäe 11LJ
 • Tagmar Vesingi 21LJ
 • Rasmus Teder 21LJ
 • Rene Toomsalu 21LJ
 • Martin Roosileht 25LM
 • Christopher Esula 25LM
 • Artur Setkin 25LM
 • Tomas Piht 35LM
 • Ilmar-Alexander Alasjärvi 41LJ

 

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.

 

Õpilasesinduse eesmärgid

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus