500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õpilasesindus

Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

 

 • Christopher Esula (esimees)
 • Artur Setkin (aseesimees)
 • Tomas Piht
 • Tarmo Pitkve
 • Richard Härma
 • Konstantin Roots
 • Jüri Kirmjõe
 • Pavel Borovik
 • Raul Viira
 • Susanna Raud
 • Eric Muugamäe
 • Ilmar Alasjärvi
 • Tagmar Vesingi
 • Rasmus Teder
 • Rene Toomsalu

 

 

 

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.

 

Õpilasesinduse eesmärgid

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus