500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õpilasesindus

 

Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

 • Pavel Borovik (esimees)
 • Christopher Esula
 • Tomas Piht
 • Artur Setkin
 • Tagmar Vesingi
 • Dmitri Volkov (aseesimees)
 • Rasmus Teder
 • Mariliis Vakk
 • Eric Muugamäe
 • Raul Viira
 • Susanna Raud (protokollija)
 • Devid Gulnik
 • Marleen-Helen Koger

 

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.

 

Õpilasesinduse eesmärgid

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus