500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õpilaskodu
 
Marit Laitamm (lapsehoolduspuhkusel)
Õpilaskodu juhataja
e-post: marit.laitamm@merekool.ee
 
Anne Heinsalu
Õpilaskodu juhataja
e-post: opilaskodu@merekool.ee
Telefon: +372 5887 5732