500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õppeosakond
 
Tiia Tiisler (lapsehoolduspuhkusel)
Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal
e-post: tiia.tiisler@merekool.ee
 
Ragne Rämmal-Orason
Õppetöö korraldaja
e-post: ragne.rammal-orason@merekool.ee
Telefon: 613 5483, 516 5530
 
Jaan Atspol
Merepraktika instruktor
e-post: jaan.atspol@merekool.ee
Telefon: 5809 1280