500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Projektid

Käimasolevad projektid

Projekti "Kutsehaiduse maine tõstmine" toetab:

 

 

Projekti nimi: OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping

 

Projekti nr: CB406

Rahastus: EU Interreg Central Baltic

Kogu eelarve: EUR 998 599.97 (EUR 781 542.89 – ERDF toetus, EUR 217 057.08 – omafinantseering)

Projekti kestvus: 01/09/2016 – 30/06/2019

 
 

Projekti partnerid:

  • Turku University of Applied Sciences (Soome)
  • Latvian Maritime Academy (Läti)
  • Rīga Stradinš University (Läti)
  • Åland University of Applied Sciences (Soome)
  • Estonian Nautical School (Eesti)

Projekti kokkuvõte:

Kuna laevandus on rahvusvaheline valdkond siis ei saa merehariduse probleeme lahendada ainult rahvuslikul tasandil. Piiriülene lähenemine ja koostöö on vajalik probleemi lahendamiseks. Projektis eesmärgiks on arendada  ja harmoniseerida   kursuseid kolmes valdkonnas: merenduse hädaolukorra juhtimine,  meditsiiniline ravi ja tööohutus.

 

Kursuste sihtgruppideks on teki- ja masinameeskonnad ning laeva meditsiiniline personali väljaõpe õppestruktuurides . Kuna tegemist on erinevate haridusasutusetega siis koostöös arendatakse välja kursused, mis vastaksid püstitatud eesmärkidele.  Koostöös sihtgruppidega testitakse ja arendatakse kursusi regulaarselt kogu projekti kestvusajal. Kasutatakse innovatiivseid  lahendusi, internetipõhilisi õppimisvõimalusi, e-õpet  ning simulatsioone.

 

Projekti käigus täiendatakse väljaõpet ja luuakse sellele valdkonnale uued standardid ning osavõtjatel on võimalik kusustel omandada professionaalsed oskused ja teadmised ning omandada kursustel  rahvusvaheline sertifikaat.

See loob võimaluse töötajatel siseneda lihtsamalt Euroopa ja rahvusvahelisele tööturule.

 

Projekti ametlik koduleht: https://onboardmed.turkuamk.fi/

Projekti Facebook’is: https://facebook.com/onboardmed

Projekt Linkedin’is: https://www.linkedin.com/company/25042594/

 

 

OnBoardMed projekti meeskond

The project is financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Central Baltic Programme 2014-2020
 

 

 

Lõppenud projektid

 

Projekti " Õppeklassides õpetaja töökohtade sisustamine IT seadmetega" toetas: