500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Riiklikud eksamid
NB!  Merekooli õpilastel, kes soovivad astuda TTÜ Eesti Mereakadeemiasse, ei ole
nõutud riigieksamite sooritamine.