500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Õppekavad - erialad


 

   

VÄLJUNDIPÕHISED ÕPPEKAVAD:

Kutsekeskharidusõpe EKR 4.tase

Rakenduskavad

Rakenduskavad

 

Kutseõpe EKR 4.tase

Rakenduskavad

 

Keskhariduse baasil kutseõpe EKR 4.tase - töökohapõhine õppevorm

Rakenduskavad

Rakenduskavad

 

Põhihariduse nõudeta kutseõpe EKR 3.tase

Rakenduskavad

Rakenduskavad

Rakenduskavad

NB! *õppekava avatakse vastavalt riiklikule tellimusele

 

Kutsekeskharidusõpe

Moodulid

Valikõpingud

Moodulid

Valikõpingud

 

Kutseõpe keskhariduse baasil

Moodulid

Valikõpingud

Moodulid

Valikõpingud

 

ÕPPEKAVADELE LISATUD STCW KONVENTSIOONI (MANILA) TÄIENDUSED

 

Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis