500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Struktuur

EESTI MEREKOOLI STRUKTUUR

 

Kooli nõukogu liikmed

  • Tarmo Sööt - direktor
  • Tiia Tiisler - direktori asetäitja õppekasvatustöö alal
  • Paul Kooser - Tartu filiaali juhataja
  • Andres Kirsimäe - laevajuhtimise õppeliini juhtivõpetaja
  • Vello Reingold - laevamehaanika õppeliini juhtivõpetaja
  • Vello Andre - töötajate usaldusisik
  • Christopher Esula - õpilaskonna esindaja