500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Uudised ja teated
Haridusministri käskkiri
30.04.2014
Eesti Merekooli asutamine ja õppe läbiviimise õiguse andmine
Vastavalt HTM-i 29.04.2014 nr 190 välja antud ministri käskkirjale, on alates 01.05.2014 loodud uus mereharidust andev kutseõppeasutus - Eesti Merekool