500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Vastuvõtt 2019/2020

Vastuvõtt  laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse ja töökohapõhisesse õppesse keskhariduse baasil

 

Lahtiste uste päev 27.02.2019.

Dokumentide vastuvõtt toimub  25.06 - 12.07.2019  ja 12.08 - 16.08.2019, E-N kl 9.00 - 15.00 ja R 9.00 - 14.00

Tallinnas, Kopli tn 101 hoovimaja II korrusel tuba 23 (tulla läbi TTÜ Eesti Mereakadeemia hoone või paremalt poolt ümber maja).

Kohale saab sõita bussidega nr 32  ja 72 ning trammidega nr 1 ja 2 (Kopli suuna lõpp-peatus)

 

Koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse dokumendid esitanud õpilaskandidaatidele korraldatakse  motivatsiooni- ja kutsesobivuse vestlused ning kehalised katsed (käte kõverdamine toenglamangust ja istesse tõus selili lamangust käed kukla taga sõrmseongus 2 minuti jooksul ning Cooperi test või 3200 m jooks maastikul) vastavalt dokumentide vastuvõtmisel saadud jaotuskavale.

Vestlus ja kehalised katsed 19.08-23.08.2019

 

 

Vastuvõtt  siseveelaeva laevajuhi koolipõhisesse kutseõppesse

Tartus, Soola 5
Tel: 613 5490, 5557 5766

lembit.pold@merekool.ee 


 

Vastuvõtt vanemmadruse, laevamotoristi ja laevaelektriku õppekavadele

Õpperühmad komplekteeritakse pärast 1.septembrit 2018 lähtudes riiklikust koolitustellimusest ja eelregistreerimise tulemustest.

NB! Alates 2018/2019 õppeaastast võetakse laevaelektriku 4.taseme jätkuõppe õppekavale vastu elektriku kutsetunnistust ja elektriseadmete teenindamisel vähemalt aastast praktikat ning vähemalt põhiharidust omavad isikud.

 

EELREGISTREERIMINE VANEMMADRUSE, LAEVAMOTORISTI JA

LAEVAELEKTRIKU ÕPPEKAVADELE

Lisainfo:

Vello Andre

E-post: vello.andre@merekool.ee
Telefon: (+372) 613 5482