500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Vastuvõtt 2017/2018

Avalduste vastuvõtmine laevajuhtimise ja laevamehaanika erialadele koolipõhisesse kutsekeskharidusõppesse ja töökohapõhisesse õppesse keskhariduse baasil

Dokumentide vastuvõtt toimub  26.06 - 07.07.2017  ja 14.08 - 18.08.2017

                                    tööpäeviti kl 9.00 - 15.00 ja reedel 9.00 - 14.00

 

Tallinnas, Kopli tn 101
(kohale saab sõita bussidega nr 32, 52 ja 72 Kopli suuna lõpp-peatuses)
hoovimaja II korrusel tuba 23
(tulla läbi TTÜ Eesti Mereakadeemia hoone või paremalt poolt ümber maja)
 

 

 

 

EELREGISTREERIMINE VANEMMADRUSE, LAEVAMOTORISTI JA LAEVAELEKTRIKU KURSUSTELE

 

Avalduste vastuvõtmine siseveelaeva laevajuhi koolipõhisesse kutseõppesse

Tartus, Soola 5
Tel: 6135 490
Tartu filiaali juhataja Paul Kooser mob. 5207095

 

NB! Vastuvõtt 2016/2017 õppeaastaks põhihariduse nõudeta õppekavadele kuulutatakse välja pärast 1.septembrit 2016 vastavalt riiklikus koolitustellimuses esitatud kohtade arvule komplekteeritavatesse kutseõpperühmadesse.

 

Lisainfo:

Vello Andre

E-post: vello.andre@merekool.ee
Telefon: (+372) 6 135 482