500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Ajalugu

 KRONOLOOGILINE LÜHIAJALUGU

 

1919  18.novembril kinnitas Eesti Vabariigi tollane Haridusministeerium Tallinna Puidutööstuse Õppetöötoa põhikorralduse, mida loetakse kooli asutamisaastaks ja on ka Eesti Merekooli sünnipäev

1919 29.detsembril kinnitas haridusministeerium kooli põhikirja

1920 1. märtsil alustas Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas tööd  Puidutööstuse õppetöökoda (6 õpilasega). See oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks ja esimeseks sammuks kutsehariduse arengus

1924 nimetati kool ümber Riigi puu- ja rauatöökooliks

1926 mais nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas

1935 olid koolis järgmised osakonnad:  mööblitöö, metallitöö, mööblipolsterdamise, sadulsepatöö ja maalritöö osakonnad

1936 Riigi Tööstuskool reorganiseeriti Riigi Tööstuskooliks õppeajaga 4 aastat

1938 Merekoolide seadus

1939 lõpetas Riigi Tööstuskooli I lend - 5 õpilast

1940 Oli lõpetanud kooli 14 lendu 305 lõpetanuga

1941 paljud tööstuskooli õpilased ja lõpetajad läksid rindele

1944 algas purunenud koolihoone taastamine. Kool nimetati ümber Tööstuskooliks nr 1. Baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik merelaevandus

1945 ulatus õpilaste arv koolis 400-ni ja õppetöö toimus lukksepa, metallitreiali, elektrilukksepa ja tisleri erialal

1947 õpilaste arv suurenes koolis 525-ni

1954 kooli baasettevõtteks määrati ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja alustati kaadri väljaõpet kalalaevastikule

1957 kool reorganiseeriti Tallinna Tehnikakooliks nr 1 ning lõpetas I lend mereerialal

1962 kool nimetati Linnakutsekooliks nr 1. Tulid juurde uued erialad: laevamotorist, I klassi madrus, laevaremondi lukksepp. Tootmisbaasideks määrati Tallinna Traallaevastiku ja Külmutuslaevastiku baasid

1967 lisaks mereerialadele alustas kaadri väljaõpet polügraafiatööstusele masinladujate, kõrgtrükkijate ja köitjate erialal

1968 kool reorganiseeriti Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1

1971 lõpetas kooli I lend keskharidusega laevaelektrikuid ja laevamasiniste. Peale mainitud erialade oli kooli õppeprogrammis  erinevatel aastatel veel mitmed teised erialad - laeva elektrik - automaatik, väikelaeva püügimeister, laeva tehnoloogiliste seadmete seadistaja, väikelaevajuht (-200 ja -300 BRT), väikelaevajuht-püügimeister, laevamehaanik ja laevaremondilukksepp

1972 valmis kooli uus ühiselamu Västriku 8

1979 avati koolis uus eriala -  sekretär-masinakirjutajad ( tehnikakooli grupp )

1992 15. mail likvideeriti Kutsekeskkool nr 1 ja septembris jätkus õppetöö Eesti Merehariduskeskuse Ametikooli nime all. Koolis õpetati kolme eriala: kipper - püügimeister laevadele kuni 300 BRT, laevamehaanik (kuni 750 kW) ja laeva külmutusseadmete masinist-nooremmadrus

1994 1. oktoobril avati filiaal Tartus jõelaevnike koolitamiseks

1996 1. septembril toodi õppetöö Karu 16 üle Västriku 8. Ühiselamu esimene ja teine korrus kohandati õpperuumideks

1998 erialadeks kapten-püügimeister ( -500 BRT), mootorlaevamehaanik ( -750 kW), külmutusseadmete masinist-madrus

1999 22. septembril nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks

2001 22. oktoobril muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks

2004 mai alustas õppetööd esimene kaugõppe rühm laevajuhtimise erialal piiramatu vahitüürimehe tasemel. Pool aastat hiljem alustas tööd piiramatu vahimehaanika eriala kaugõppe rühm

2006 17.juuni lõpetas esimene vahitüürimeeste kaugõppe rühm

2006 alustas tööd esimene õpperühm Merekooli Pärnu osakonnas

2009 22. jaanuar  Haridus-ja teadusminister kinnitas  Meresõiduspetsialistide riikliku õppekava

2009 august kolis Pärnu osakond Mihkli 2a õppehoonesse

2009 17. august kolis merekool Mustakivi tee 25

2010 23. august kolis Pärnu osakond Pargi 1 õppehoonesse Pärnu kesklinnas

2011 august sulges Pärnu osakond oma uksed

2012 07. jaanuaril  muutus EMA Merekool seoses Mereakadeemia põhimääruse muutmisega  EMERA kutseõppeosakonnaks

2013 07.jaanuaril alustas EMERA kutseõppeosakond õppetööd Kopli 101, hoovimaja II korrusel

2014 1.mail asutati Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool