500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Üldinfo

Kooli üldandmed:

Registrikood: 70009646

Täisnimi: Eesti Merekool

Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School

Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712

Tegevusvala: Merendusalase kutsekeskhariduse omandamise võimaldamine põhihariduse ja keskhariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse õppekavade alusel Tallinnas ja Tartus. Kutseõppe läbiviimine üldhariduskoolides. Täiskasvanute tööalane koolitus.

 
Missioon
Eesti Merekool võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused
õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad
kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul.
 
Visioon
Eesti Merekool on arenev merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse rahvusvaheliselt tunnustatud laevandusspetsialistide ettevalmistamine, mis osaleb tulemuslikult
 merendusharidust puudutavates otsustusprotsessides ja on arvestatav koostööpartner.

 

Külasta meid ka Facebookis!

 

 

Tähelepanu!

Eesti Merekooli õpilaskoju saab ennast sissekirjutada alates 31.08.2015 ajavahemikus 14:00-18:00. Täiendavat infot saab telefonilt 58875732 või opilaskodu@merekool.ee aadressilt.

Merekooli õpilaskodu asub TTHK territooriumil Mustamäel, Sõpruse pst.184, hall V korruseline maja hoovi vasakus nurgas.

Kohale saab sõita trollidega 3,4,9 ja bussiga nr 24; peatus on Linnu tee.