500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Üldinfo

Kooli üldandmed:

Registrikood: 70009646

Täisnimi: Eesti Merekool

Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School

Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712

Tegevusvala: Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2008 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.

Dokumendiregister 

 
Missioon
Eesti Merekool võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused
õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad
kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul.
 
Visioon
Eesti Merekool on arenev merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse rahvusvaheliselt tunnustatud laevandusspetsialistide ettevalmistamine, mis osaleb tulemuslikult
 merendusharidust puudutavates otsustusprotsessides ja on arvestatav koostööpartner.

 

Külasta meid ka Facebookis!

 

AVATUD USTE PÄEV 01.03.2018: http://www.merekool.ee/avatud-uste-paev

 

Samuti külasta Oskuste Aasta Facebooki lehte, et olla kursis kutseharidussündmustega

 Oskuste aasta

Kool kuulub Meistrite Gildi ühendusse. Millega tegu - loe lähemalt SIIT

Ujumistrenn I kursustele- võimalus käia ujumas teisipäeviti kl 19.30- 21.00 Tallinna Saksa Gümnaasiumis (Sütiste tee 20, Tallinn). Kaasa pesemis- ja ujumisvahendid ning õpilaspilet.

2017/2018 VASTUVÕETUD ÕPILASTE NIMEKIRI

 

Merekooli õpilaskodu asub TTHK territooriumil Mustamäel, Sõpruse pst.182/184, hall V korruseline maja hoovi vasakus nurgas.

Kohale saab sõita trollidega 3,4 ja bussiga nr 24 ja 72; peatus on Linnu tee.