500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees
750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik
Siseveelaeva laevajuht
Vanemmadrus
Laevamotorist
Laevaelektrik
Üldinfo

Registrikood: 70009646

Täisnimi: Eesti Merekool

Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School

Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712

Eesti Merekool on piiratud käibemaksukohustuslane registreerimisnumbriga EE102044809 (alates 01.02.2018).

 

Tegevusala: Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2015 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.

 

Dokumendiregister 

 
Missioon
Eesti Merekool võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused
õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad
kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul.
 
Visioon
Eesti Merekool on arenev merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse rahvusvaheliselt tunnustatud laevandusspetsialistide ettevalmistamine, mis osaleb tulemuslikult
 merendusharidust puudutavates otsustusprotsessides ja on arvestatav koostööpartner.

 

Külasta meid ka Facebookis!

 

 

Merekooli õpilaskodu asub TTHK territooriumil Mustamäel, Sõpruse pst.182/184, hall V korruseline maja hoovi vasakus nurgas.

Kohale saab sõita trollidega 3 ja 4 ning bussidega nr 11, 24, 24a, 28 ja 72, peatus on Linnu tee.

Õpilaskodust saab kooli sõita bussiga 72, lõpp-peatus Kopli.

 

 

Kool kuulub Meistrite Gildi ühendusse. Millega tegu - loe lähemalt SIIT

Kohtumine Aserbaidžaani Akrediteerimiskeskuse delegatsiooniga 25. aprillil 2018.