Valikaine üldhariduskoolidele


Pakume põhikooli õpilastele võimalust tutvuda merenduse valdkonnaga, pakkudes selleks uut valikainet "Sissejuhatus merendusse". Valikaine planeerimisel teeme koostööd vastuvõtva kooliga (aeg, tundide maht nädalas, õpilaste arv jne).

Üldiselt toimuvad tunnid eelkõige auditoorselt kas vastuvõtvas koolis või merekoolis (Kopli 101, Tallinn). Õpingute jooksul toimub vähemalt üks kaatrisõit Tallinna lahel kooli õppekaatriga.

 

Pakume põhikooli õpilastele võimalust tutvuda merenduse valdkonnaga, pakkudes selleks uut valikainet "Sissejuhatus merendusse". Valikaine planeerimisel teeme koostööd vastuvõtva kooliga (aeg, tundide maht nädalas, õpilaste arv jne).

Üldiselt toimuvad tunnid eelkõige auditoorselt kas vastuvõtvas koolis või merekoolis (Kopli 101, Tallinn). Õpingute jooksul toimub vähemalt üks kaatrisõit Tallinna lahel kooli õppekaatriga.