Lühiajalugu


 

 • 1920 1. märtsil alustas Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas tööd  Puidutööstuse õppetöökoda (6 õpilasega). See oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks ja esimeseks sammuks kutsehariduse arengus. 
 • 1924 nimetati kool ümber Riigi puu- ja rauatöökooliks. 
 • 1926 mais nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas. 
 • 1935 olid koolis järgmised osakonnad:  mööblitöö, metallitöö, mööblipolsterdamise, sadulsepatöö ja maalritöö osakonnad. 
 • 1936 Riigi Tööstuskool reorganiseeriti Riigi Tööstuskooliks õppeajaga 4 aastat. 
 • 1938 Merekoolide seadus 
 • 1939 lõpetas Riigi Tööstuskooli I lend - 5 õpilast. 
 • 1940 Oli lõpetanud kooli 14 lendu 305 lõpetanuga. 
 • 1941 paljud tööstuskooli õpilased ja lõpetajad läksid rindele. 
 • 1944 algas purunenud koolihoone taastamine. Kool nimetati ümber Tööstuskooliks nr 1. Baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik merelaevandus. 
 • 1945 ulatus õpilaste arv koolis 400-ni ja õppetöö toimus lukksepa, metallitreiali, elektrilukksepa ja tisleri erialal. 
 • 1947 õpilaste arv suurenes koolis 525-ni. 
 • 1954 kooli baasettevõtteks määrati ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja alustati kaadri väljaõpet kalalaevastikule. 
 • 1957 kool reorganiseeriti Tallinna Tehnikakooliks nr 1 ning lõpetas I lend mereerialal. 
 • 1962 kool nimetati Linnakutsekooliks nr 1. Tulid juurde uued erialad: laevamotorist, I klassi madrus, laevaremondi lukksepp. Tootmisbaasideks määrati Tallinna Traallaevastiku ja Külmutuslaevastiku baasid. 
 • 1967 lisaks mereerialadele alustas kaadri väljaõpet polügraafiatööstusele masinladujate, kõrgtrükkijate ja köitjate erialal. 
 • 1968 kool reorganiseeriti Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1. 
 • 1971 lõpetas kooli I lend keskharidusega laevaelektrikuid ja laevamasiniste. Peale mainitud erialade oli kooli õppeprogrammis  erinevatel aastatel  veel mimed teised erialad - laeva elektrik - automaatik, väikelaeva püügimeister, laeva tehnoloogiliste seadmete seadistaja, väikelaevajuht (-200 ja -300 BRT), väikelaevajuht-püügimeister, laevamehaanik ja laevaremondilukksepp. 
 • 1972 valmis kooli uus ühiselamu Västriku 8. 
 • 1979 avati koolis uus eriala -  sekretär-masinakirjutajad ( tehnikakooli grupp ).
 • 1992 15. mail likvideeriti Kutsekeskkool nr 1 ja septembris jätkus õppetöö Eesti Merehariduskeskuse Ametikooli nime all. Koolis õpetati kolme eriala: kipper - püügimeister laevadele kuni 300 BRT, laevamehaanik (kuni 750 kW) ja laeva külmutusseadmete masinist-nooremmadrus. 
 • 1994 1. oktoobril avati filiaal Tartus jõelaevnike koolitamiseks. 
 • 1996 1. septembril toodi õppetöö Karu 16 üle Västriku 8. Ühiselamu esimene ja teine korrus kohandati õpperuumideks. 
 • 1998 erialadeks kapten-püügimeister ( -500 BRT), mootorlaevamehaanik ( -750 kW), külmutusseadmete masinist-madrus. 
 • 1999 22. septembril nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks. 
 • 2001 22. oktoobril muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks. 
 • 2004 mai alustas õppetööd esimene kaugõppe rühm laevajuhtimise erialal piiramatu vahitüürimehe tasemel. Pool aastat hiljem alustas tööd piiramatu vahimehaanika eriala kaugõppe rühm
 • 2006 17.juuni lõpetas esimene vahitüürimeeste kaugõppe rühm. 
 • 2006 alustas tööd esimene õpperühm Merekooli Pärnu osakonnas 
 • 2009 22. jaanuar  Haridus-ja teadusminister kinnitas  Meresõiduspetsialistide riikliku õppekava 
 • 2009 august kolis Pärnu osakond Mihkli 2a õppehoonesse
 • 2009 17. august kolis merekool Mustakivi tee 25 
 • 2010 23. august kolis Pärnu osakond Pargi 1 õppehoonesse Pärnu kesklinnas 
 • 2011 august sulges Pärnu osakond oma uksed 
 • 2012 07. jaanuaril  muutus EMA Merekool seoses Mereakadeemia põhimääruse muutmisega  EMERA kutseõppeosakonnaks.
 • 2013 07.jaanuaril alustas EMERA kutseõppeosakond õppetööd Kopli 101, hoovimaja II korrusel.
 • 2014 1.mail asutati Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool.

 

 • 1920 1. märtsil alustas Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas tööd  Puidutööstuse õppetöökoda (6 õpilasega). See oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks ja esimeseks sammuks kutsehariduse arengus. 
 • 1924 nimetati kool ümber Riigi puu- ja rauatöökooliks. 
 • 1926 mais nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas. 
 • 1935 olid koolis järgmised osakonnad:  mööblitöö, metallitöö, mööblipolsterdamise, sadulsepatöö ja maalritöö osakonnad. 
 • 1936 Riigi Tööstuskool reorganiseeriti Riigi Tööstuskooliks õppeajaga 4 aastat. 
 • 1938 Merekoolide seadus 
 • 1939 lõpetas Riigi Tööstuskooli I lend - 5 õpilast. 
 • 1940 Oli lõpetanud kooli 14 lendu 305 lõpetanuga. 
 • 1941 paljud tööstuskooli õpilased ja lõpetajad läksid rindele. 
 • 1944 algas purunenud koolihoone taastamine. Kool nimetati ümber Tööstuskooliks nr 1. Baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik merelaevandus. 
 • 1945 ulatus õpilaste arv koolis 400-ni ja õppetöö toimus lukksepa, metallitreiali, elektrilukksepa ja tisleri erialal. 
 • 1947 õpilaste arv suurenes koolis 525-ni. 
 • 1954 kooli baasettevõtteks määrati ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja alustati kaadri väljaõpet kalalaevastikule. 
 • 1957 kool reorganiseeriti Tallinna Tehnikakooliks nr 1 ning lõpetas I lend mereerialal. 
 • 1962 kool nimetati Linnakutsekooliks nr 1. Tulid juurde uued erialad: laevamotorist, I klassi madrus, laevaremondi lukksepp. Tootmisbaasideks määrati Tallinna Traallaevastiku ja Külmutuslaevastiku baasid. 
 • 1967 lisaks mereerialadele alustas kaadri väljaõpet polügraafiatööstusele masinladujate, kõrgtrükkijate ja köitjate erialal. 
 • 1968 kool reorganiseeriti Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1. 
 • 1971 lõpetas kooli I lend keskharidusega laevaelektrikuid ja laevamasiniste. Peale mainitud erialade oli kooli õppeprogrammis  erinevatel aastatel  veel mimed teised erialad - laeva elektrik - automaatik, väikelaeva püügimeister, laeva tehnoloogiliste seadmete seadistaja, väikelaevajuht (-200 ja -300 BRT), väikelaevajuht-püügimeister, laevamehaanik ja laevaremondilukksepp. 
 • 1972 valmis kooli uus ühiselamu Västriku 8. 
 • 1979 avati koolis uus eriala -  sekretär-masinakirjutajad ( tehnikakooli grupp ).
 • 1992 15. mail likvideeriti Kutsekeskkool nr 1 ja septembris jätkus õppetöö Eesti Merehariduskeskuse Ametikooli nime all. Koolis õpetati kolme eriala: kipper - püügimeister laevadele kuni 300 BRT, laevamehaanik (kuni 750 kW) ja laeva külmutusseadmete masinist-nooremmadrus. 
 • 1994 1. oktoobril avati filiaal Tartus jõelaevnike koolitamiseks. 
 • 1996 1. septembril toodi õppetöö Karu 16 üle Västriku 8. Ühiselamu esimene ja teine korrus kohandati õpperuumideks. 
 • 1998 erialadeks kapten-püügimeister ( -500 BRT), mootorlaevamehaanik ( -750 kW), külmutusseadmete masinist-madrus. 
 • 1999 22. septembril nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks. 
 • 2001 22. oktoobril muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks. 
 • 2004 mai alustas õppetööd esimene kaugõppe rühm laevajuhtimise erialal piiramatu vahitüürimehe tasemel. Pool aastat hiljem alustas tööd piiramatu vahimehaanika eriala kaugõppe rühm
 • 2006 17.juuni lõpetas esimene vahitüürimeeste kaugõppe rühm. 
 • 2006 alustas tööd esimene õpperühm Merekooli Pärnu osakonnas 
 • 2009 22. jaanuar  Haridus-ja teadusminister kinnitas  Meresõiduspetsialistide riikliku õppekava 
 • 2009 august kolis Pärnu osakond Mihkli 2a õppehoonesse
 • 2009 17. august kolis merekool Mustakivi tee 25 
 • 2010 23. august kolis Pärnu osakond Pargi 1 õppehoonesse Pärnu kesklinnas 
 • 2011 august sulges Pärnu osakond oma uksed 
 • 2012 07. jaanuaril  muutus EMA Merekool seoses Mereakadeemia põhimääruse muutmisega  EMERA kutseõppeosakonnaks.
 • 2013 07.jaanuaril alustas EMERA kutseõppeosakond õppetööd Kopli 101, hoovimaja II korrusel.
 • 2014 1.mail asutati Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool.