Meie koolist

Kooli nõukogu


Kooli nõukogu liikmed

 • Tarmo Sööt - direktor
 • Ragne Rämmal-Orason - direktori asetäitja õppekasvatustöö alal
 • Indrek Särg - Tartu filiaali juhataja
 • Ain Randi - laevamehaanika õppesuuna juhtivõpetaja
 • Vello Andre - töötajate usaldusisik
 • Egert- Mattias Aasumets- õpilaskonna esindaja
 • Jaan Atspol - merepraktika instruktor

Kooli nõukogu liikmed

 • Tarmo Sööt - direktor
 • Ragne Rämmal-Orason - direktori asetäitja õppekasvatustöö alal
 • Indrek Särg - Tartu filiaali juhataja
 • Ain Randi - laevamehaanika õppesuuna juhtivõpetaja
 • Vello Andre - töötajate usaldusisik
 • Egert- Mattias Aasumets- õpilaskonna esindaja
 • Jaan Atspol - merepraktika instruktor