Meie koolist

Koostöö ja projektid


Käimasolevad projektid:

Programm: Erasmus +

Meede: Põhimeede 2 (KA2)

DERIN - digitaalse hariduse valmisolek mere- ja siseveenavigatsioonis - 2020-1-RO01-KA226-VET-095726

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-VET-095726

Juhtpartner: Rumeenia merekoolituskeskus - CERONAV

 

Partnerid:

• Transpordi- ja liiklusteaduskond - Horvaatia

• Varna Tehnikaülikool - Bulgaaria

• STC Groupp - Holland

• Läti Mereakadeemia - Läti

• Eesti Merekool – Eesti

 

Seotud partnerid:

• Volga State University of Water Transport - Russia

• Kongsberg Digital As, Maritime Simulation - Norway

• Wärtsilä Voyage - Ireland

 

Periood: 24 kuud (01.03.2021 - 28.02.2023)

ANPCDEFP poolt heaks kiidetud eelarve kokku: 179.995 eurot

Eesti Merekooli eelarve: 23.305 eurot

 

Projekti kokkuvõte:

Aegadel, kui intelligentset õppimist on COVID-19 pandeemia kiirendanud ning globaalselt toimus õppes tohutu nihe veebikeskkonna suunas, sõltub iga sektori positsioon sellest, kui palju on digitaliseerimist omaks võetud. Tekkinud probleeme saab lahendada vaid siis, kui haridus vastaks praegustele nõuetele ning muutub tulevikukindlamaks.  Selleks on vajalik, et institutsioonid teevad koostööd ning soovivad oma teadmisi, kogemusi ja ressursse ühendada .

Eesmärgiga suurendada haridus- ja tehnoloogiaasutuste suutlikkust ja tõhusust digitaalse koolituse pakkumisel, nägid 6 ELi riiki (Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Hollandi, Läti ja Eesti) pigem selle keerulise perioodi võimalusi kui tekkivaid probleeme ja otsustasid teha koostööd merealase kutsehariduse ja koolituste läbiviijate digioskuste parandamiseks. Mõistes, et praegused  oskused vajavad täiendavat digitaalset haridust,  tuleks pakkuda koolitajatele vastavaid lisateadmisi assotsieerunud partnerite ja sidusrühmade abil.

Kuna koolituse teoreetiline osa on digitaalses vormingus kättesaadav, on DERIN-projekti keskmes praktiliste koolituste või vähemalt teatud protsendi sellest digitaalses keskkonnas õigete vahendite abil nihutamine, arvestades mitmekesisuse ja tehnoloogia arenguga.

Partnerid on kutsehariduskoolidest, kolmest mere- ja siseveekogude koolituskeskusest, ülemaailmselt tegutsevast haridus- ja teadusasutusest ning kõrgkoolidest. CERONAVi koordineerimisel valivad partnerid asjakohased õppemoodulid, mida saab kohandada uuenduslike multimeediumivahendite, -rakenduste ja -ressursside jaoks, testitakse ja tutvutakse nimetatud vahenditega, millele järgneb vastavate multimeediumõppematerjalide (õppekava, õppemeetodid, protseduurid, rolli- ja stsenaariumid, videod jne) praktilise koolituse tööriistakomplekt, mis sisaldab ka juhendajaid koolitajatele.

Asjakohase tulemuse saavutamiseks toimub kolm õppimist õpetavat koolitust. Spetsiaalne õpilastele mõeldud koolitustegevus võimaldab koolitajatel saada lõppkasutajate ja praktikantide tagasisidet, et uuendada teadmisi ja pädevust uues töökeskkonnas.

Kuna simulaatorite kasutamisel on mere- ja siseveelaevanduse hariduses oluline osa praktikantide tööks vajalike pädevuste arendamisel siis pööratakse erilist tähelepanu uuenduslike ja hõlpsasti juurdepääsetavate kursusemoodulite väljatöötamisele internetis avatud õppematerjalide kaudu.

Spetsiaalselt loodud kutsehariduse ja -koolituse õpetajate ja koolitajate võimekuse suurendamiseks, keskendudes nende digitaalsele pädevusele ja võimele uuendada veebiressursse ja -vahendeid, nende kasutamist ja kujundamist, töötab projekt välja õpetajatele / koolitajatele mõeldud tööriistakomplekti, sealhulgas äsja välja töötatud materjalid.

Samm edasi ja suurema ulatuse saavutamiseks töötatakse välja poliitilised soovitused ja suunised, et keskenduda projekti mõjudele ja pärandile, mis on suunatud mere- ja siseveetranspordiga seotud kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi sektori sidusrühmadele.

Arvestada tuleb veetranspordi suurt sektorit koos kõigi selle mõjudega ELi majandusele, kuna rahvusvahelisel tasandil nii hästi reguleeritud ja standardiseeritud tööstuses on koolitus alati oluline.

Levitamistegevused viiakse läbi selleks, et tõsta teadlikkust, suurendada teadmisi, mõjutada suhtumist ja lõpuks muuta huvitatud ja asjakohaste osapoolte käitumist, sealhulgas vähemalt üks üritus igas kuues partnerriigis. Kvaliteetse järelevalve ja kontrolliga tagatakse kõrgetasemeliste tulemuste ja jätkusuutlike tulemuste ülekandmine erinevates haridusvaldkondades ning assotsieerunud partnerite toel suurematele territooriumidele jõudmiseks.

Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda sisu kinnitamist, mis peegeldaks ainult autorite seisukohti  ning rahvusagentuur ja komisjon ei saa olla vastutavad selles sisalduva teabe, mis tahes kasutamise eest.


 ***

Lõppenud projektid:

 

  • Programm: Erasmus +

Kestvus: 01-08.10.2021

Projekt: "If You Find The Education, Everywhere Gives You Satisfaction"

Partnerid:

• Bayburt University Sport Academy Student Club - Türgi

• Students' Organization PANEUROPA - Poola

• Greek Odysseuses - Kreeka

• Conexão Jovem - Portugal

 

  • Programm: Erasmus +

Kestvus: 01-08.09.2021

Projekt: "If you want them always fly do not let the lake get dry"

Partnerid:

• Lake Protectors of Anatolia - Türgi

• ECO POWER - Poola

• EKO - ZHIVOT KAVADARCI - Makedoonia

• ASOCIACION VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD - Hispaania

• OCTOP'US - Prantsusmaa

 

Käimasolevad projektid:

Programm: Erasmus +

Meede: Põhimeede 2 (KA2)

DERIN - digitaalse hariduse valmisolek mere- ja siseveenavigatsioonis - 2020-1-RO01-KA226-VET-095726

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-RO01-KA226-VET-095726

Juhtpartner: Rumeenia merekoolituskeskus - CERONAV

 

Partnerid:

• Transpordi- ja liiklusteaduskond - Horvaatia

• Varna Tehnikaülikool - Bulgaaria

• STC Groupp - Holland

• Läti Mereakadeemia - Läti

• Eesti Merekool – Eesti

 

Seotud partnerid:

• Volga State University of Water Transport - Russia

• Kongsberg Digital As, Maritime Simulation - Norway

• Wärtsilä Voyage - Ireland

 

Periood: 24 kuud (01.03.2021 - 28.02.2023)

ANPCDEFP poolt heaks kiidetud eelarve kokku: 179.995 eurot

Eesti Merekooli eelarve: 23.305 eurot

 

Projekti kokkuvõte:

Aegadel, kui intelligentset õppimist on COVID-19 pandeemia kiirendanud ning globaalselt toimus õppes tohutu nihe veebikeskkonna suunas, sõltub iga sektori positsioon sellest, kui palju on digitaliseerimist omaks võetud. Tekkinud probleeme saab lahendada vaid siis, kui haridus vastaks praegustele nõuetele ning muutub tulevikukindlamaks.  Selleks on vajalik, et institutsioonid teevad koostööd ning soovivad oma teadmisi, kogemusi ja ressursse ühendada .

Eesmärgiga suurendada haridus- ja tehnoloogiaasutuste suutlikkust ja tõhusust digitaalse koolituse pakkumisel, nägid 6 ELi riiki (Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Hollandi, Läti ja Eesti) pigem selle keerulise perioodi võimalusi kui tekkivaid probleeme ja otsustasid teha koostööd merealase kutsehariduse ja koolituste läbiviijate digioskuste parandamiseks. Mõistes, et praegused  oskused vajavad täiendavat digitaalset haridust,  tuleks pakkuda koolitajatele vastavaid lisateadmisi assotsieerunud partnerite ja sidusrühmade abil.

Kuna koolituse teoreetiline osa on digitaalses vormingus kättesaadav, on DERIN-projekti keskmes praktiliste koolituste või vähemalt teatud protsendi sellest digitaalses keskkonnas õigete vahendite abil nihutamine, arvestades mitmekesisuse ja tehnoloogia arenguga.

Partnerid on kutsehariduskoolidest, kolmest mere- ja siseveekogude koolituskeskusest, ülemaailmselt tegutsevast haridus- ja teadusasutusest ning kõrgkoolidest. CERONAVi koordineerimisel valivad partnerid asjakohased õppemoodulid, mida saab kohandada uuenduslike multimeediumivahendite, -rakenduste ja -ressursside jaoks, testitakse ja tutvutakse nimetatud vahenditega, millele järgneb vastavate multimeediumõppematerjalide (õppekava, õppemeetodid, protseduurid, rolli- ja stsenaariumid, videod jne) praktilise koolituse tööriistakomplekt, mis sisaldab ka juhendajaid koolitajatele.

Asjakohase tulemuse saavutamiseks toimub kolm õppimist õpetavat koolitust. Spetsiaalne õpilastele mõeldud koolitustegevus võimaldab koolitajatel saada lõppkasutajate ja praktikantide tagasisidet, et uuendada teadmisi ja pädevust uues töökeskkonnas.

Kuna simulaatorite kasutamisel on mere- ja siseveelaevanduse hariduses oluline osa praktikantide tööks vajalike pädevuste arendamisel siis pööratakse erilist tähelepanu uuenduslike ja hõlpsasti juurdepääsetavate kursusemoodulite väljatöötamisele internetis avatud õppematerjalide kaudu.

Spetsiaalselt loodud kutsehariduse ja -koolituse õpetajate ja koolitajate võimekuse suurendamiseks, keskendudes nende digitaalsele pädevusele ja võimele uuendada veebiressursse ja -vahendeid, nende kasutamist ja kujundamist, töötab projekt välja õpetajatele / koolitajatele mõeldud tööriistakomplekti, sealhulgas äsja välja töötatud materjalid.

Samm edasi ja suurema ulatuse saavutamiseks töötatakse välja poliitilised soovitused ja suunised, et keskenduda projekti mõjudele ja pärandile, mis on suunatud mere- ja siseveetranspordiga seotud kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi sektori sidusrühmadele.

Arvestada tuleb veetranspordi suurt sektorit koos kõigi selle mõjudega ELi majandusele, kuna rahvusvahelisel tasandil nii hästi reguleeritud ja standardiseeritud tööstuses on koolitus alati oluline.

Levitamistegevused viiakse läbi selleks, et tõsta teadlikkust, suurendada teadmisi, mõjutada suhtumist ja lõpuks muuta huvitatud ja asjakohaste osapoolte käitumist, sealhulgas vähemalt üks üritus igas kuues partnerriigis. Kvaliteetse järelevalve ja kontrolliga tagatakse kõrgetasemeliste tulemuste ja jätkusuutlike tulemuste ülekandmine erinevates haridusvaldkondades ning assotsieerunud partnerite toel suurematele territooriumidele jõudmiseks.

Euroopa Komisjoni toetus selle väljaande koostamisele ei tähenda sisu kinnitamist, mis peegeldaks ainult autorite seisukohti  ning rahvusagentuur ja komisjon ei saa olla vastutavad selles sisalduva teabe, mis tahes kasutamise eest.


 ***

Lõppenud projektid:

 

  • Programm: Erasmus +

Kestvus: 01-08.10.2021

Projekt: "If You Find The Education, Everywhere Gives You Satisfaction"

Partnerid:

• Bayburt University Sport Academy Student Club - Türgi

• Students' Organization PANEUROPA - Poola

• Greek Odysseuses - Kreeka

• Conexão Jovem - Portugal

 

  • Programm: Erasmus +

Kestvus: 01-08.09.2021

Projekt: "If you want them always fly do not let the lake get dry"

Partnerid:

• Lake Protectors of Anatolia - Türgi

• ECO POWER - Poola

• EKO - ZHIVOT KAVADARCI - Makedoonia

• ASOCIACION VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD - Hispaania

• OCTOP'US - Prantsusmaa