Koolielu

Majutus

Merekooli õpilaskodu

 


Õpilaskodu avatakse majatuseks 03.09.2023 kell 10:00

Lepinguid saab sõlmida antud kuupäevast edasi kõigil päevadel ajavahemikus 10:00-19:00, eelnevalt avalduse saatmine ja kinnituse saamine vajalik!

Kõigile Eesti Merekooli õpilastele tagame koha, kui õpilased on enne kooliaasta algust saatnud avalduse ja saanud kinnituse (isegi praktikal olles). 

Link avaldusele.

 

 

Merekooli õpilaskodu asub TTHK (Tallinna Tööstushariduskeskus) territooriumil Mustamäel, Sõpruse pst 182/184, hall V korruseline maja hoovi vasakus nurgas.

Kohale saab sõita trollidega 3, 4 ja bussidega nr 11, 24, 24a, 28, 72, peatus on "Linnu tee".

Õpilaskodust saab kooli sõita bussiga 72, lõpp-peatus "Kopli".

Kontakt
Õpilaskodu telefon:  +372 5780 9063
Õpilaskodu juhataja telefon: +372 5667 8756
Õpilaskodu e-posti aadress: opilaskodu@merekool.ee

Majutamine

Eesti Merekooli õpilastele määratakse koht õpilaskodus üldnimekirja alusel, lähtudes vastuvõtudokumentides märgitud soovist saada koht õpilaskodus. Esmajärjekorras majutatakse põhihariduse baasil päevases õppes õppijaid. Vabade kohtade olemasolul on võimalik majutada keskhariduse baasil päevases õppes õppijaid. Teiste koolide õpilased ja üliõpilased esitavad õpilaskodu juhatajale lisaks avaldusele tõendi koolist, kus nad õpivad. Vabade kohtade olemasolul avaldus rahuldatakse.
 
Enamus tubadest õpilaskodus on kahekohalised, leiduvad ka mõned kolmekohalised toad. Boksis on kaks tuba, kööginurk (pliit, külmkapp), tualett ja dušinurk.
 
Voodipesu, tekid, padjad ja päevatekid on õpilaskodus olemas. Soovi korral saab õpilane neid laenutada. Voodipesu vahetamine toimub kaks korda kuus pesulaos. Õpilaskodust lahkudes peab õpilane tagastama voodivarustuse pesulattu.
 
Õpilaskodusse elama tulles sõlmitakse kasutusleping. Õpilaskodu Üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks oma algatusel peab üürnik esitama majutuse ennetähtaegse lõpetamise avalduse vähemalt 10 päeva enne lahkumist.  Välja kirjutamata õpilane on kohustatud tasuma kohamaksu.
 
Kasutusele andja esindaja juuresolekul täidetakse kasutuslepingus nimetatud toa üleandmis-vastuvõtmisakt, kus fikseeritakse õpilaskodult ülevõetav vara ning kinnitatakse seda mõlemapoolsete allkirjadega.
 
Õpilased, kes on otsustanud elada õpilaskodus, peavad kinni pidama sisekorraeeskirjadest.

ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI
HINNAKIRI
Tasumine toimub ülekandega vastavalt Eesti Merekooli poolt esitatud arvetele. 
 
Lisainfo:
•    Sisustus (voodi, kapid, laud, toolid), tekid, padjad ja voodipesu on õpilaskodus olemas.
•    TV/internetiühenduse saamiseks on võimalik sõlmida leping STV-ga või kasutada muid juhtmevabasid teenuseid.
•    Kaasas peavad olema käterätikud, hügieenitarbed (sh WC-paber) ja koristusvahendid ning siseruumides kasutatavad jalanõud.
•    Soovitav on kaasa võtta elementaarsed esmaabitarbed (nt plaastrid, külmetusravimid,  isiklikud ravimid jm).
•    Õpilaskodus ei toitlustata, kööginurgas on olemas vajalik tehnika söögi valmistamiseks ja säilitamiseks. Kaasas peavad olema õpilasele vajalik komplekt lauanõusid (tass, taldrik, nuga-kahvel jm) ja pott/pann, milles saab vajadusel toitu valmistada.

Õpilaskodu avatakse majatuseks 03.09.2023 kell 10:00

Lepinguid saab sõlmida antud kuupäevast edasi kõigil päevadel ajavahemikus 10:00-19:00, eelnevalt avalduse saatmine ja kinnituse saamine vajalik!

Kõigile Eesti Merekooli õpilastele tagame koha, kui õpilased on enne kooliaasta algust saatnud avalduse ja saanud kinnituse (isegi praktikal olles). 

Link avaldusele.

 

 

Merekooli õpilaskodu asub TTHK (Tallinna Tööstushariduskeskus) territooriumil Mustamäel, Sõpruse pst 182/184, hall V korruseline maja hoovi vasakus nurgas.

Kohale saab sõita trollidega 3, 4 ja bussidega nr 11, 24, 24a, 28, 72, peatus on "Linnu tee".

Õpilaskodust saab kooli sõita bussiga 72, lõpp-peatus "Kopli".


Kontakt
Õpilaskodu telefon:  +372 5780 9063
Õpilaskodu juhataja telefon: +372 5667 8756
Õpilaskodu e-posti aadress: opilaskodu@merekool.ee

Majutamine

Eesti Merekooli õpilastele määratakse koht õpilaskodus üldnimekirja alusel, lähtudes vastuvõtudokumentides märgitud soovist saada koht õpilaskodus. Esmajärjekorras majutatakse põhihariduse baasil päevases õppes õppijaid. Vabade kohtade olemasolul on võimalik majutada keskhariduse baasil päevases õppes õppijaid. Teiste koolide õpilased ja üliõpilased esitavad õpilaskodu juhatajale lisaks avaldusele tõendi koolist, kus nad õpivad. Vabade kohtade olemasolul avaldus rahuldatakse.
 
Enamus tubadest õpilaskodus on kahekohalised, leiduvad ka mõned kolmekohalised toad. Boksis on kaks tuba, kööginurk (pliit, külmkapp), tualett ja dušinurk.
 
Voodipesu, tekid, padjad ja päevatekid on õpilaskodus olemas. Soovi korral saab õpilane neid laenutada. Voodipesu vahetamine toimub kaks korda kuus pesulaos. Õpilaskodust lahkudes peab õpilane tagastama voodivarustuse pesulattu.
 
Õpilaskodusse elama tulles sõlmitakse kasutusleping. Õpilaskodu Üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks oma algatusel peab üürnik esitama majutuse ennetähtaegse lõpetamise avalduse vähemalt 10 päeva enne lahkumist.  Välja kirjutamata õpilane on kohustatud tasuma kohamaksu.
 
Kasutusele andja esindaja juuresolekul täidetakse kasutuslepingus nimetatud toa üleandmis-vastuvõtmisakt, kus fikseeritakse õpilaskodult ülevõetav vara ning kinnitatakse seda mõlemapoolsete allkirjadega.
 
Õpilased, kes on otsustanud elada õpilaskodus, peavad kinni pidama sisekorraeeskirjadest.

ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI
HINNAKIRI
Tasumine toimub ülekandega vastavalt Eesti Merekooli poolt esitatud arvetele. 
 
Lisainfo:
•    Sisustus (voodi, kapid, laud, toolid), tekid, padjad ja voodipesu on õpilaskodus olemas.
•    TV/internetiühenduse saamiseks on võimalik sõlmida leping STV-ga või kasutada muid juhtmevabasid teenuseid.
•    Kaasas peavad olema käterätikud, hügieenitarbed (sh WC-paber) ja koristusvahendid ning siseruumides kasutatavad jalanõud.
•    Soovitav on kaasa võtta elementaarsed esmaabitarbed (nt plaastrid, külmetusravimid,  isiklikud ravimid jm).
•    Õpilaskodus ei toitlustata, kööginurgas on olemas vajalik tehnika söögi valmistamiseks ja säilitamiseks. Kaasas peavad olema õpilasele vajalik komplekt lauanõusid (tass, taldrik, nuga-kahvel jm) ja pott/pann, milles saab vajadusel toitu valmistada.