Koolielu

Nõustamine


Õpilasabi ümarlaud

Õpilasabi ümarlaud toetab õpilaste kooliskäimist ja heaolu. Eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate, psüühilise ja sotsiaalse heaolu kasvatamine, koostöö erinevate osapooltega. Õpilasabi ümarlaua töö sisaldab nii nõustamist, juhendamist ja erinevaid tugimeetmeid, samuti ühiste väärtuste kujundamist õppe- ja kasvatustöös.

Põhimõtted:

 • Õpilase ja õpetajate kooliheaolu ja  õppimise toetamine, õppetööst osavõtu takistuste tekkimise ennetamine ja kõrvaldamine.
 • Õpilase enda ja vanemate kaasatus, osalus, arvamused, osapoolte  ettepanekud jms.
 • Järelevalve. Õpilasabi ümarlauas kokkulepitud meetmetele määratakse kindel aeg ja vastutaja.
 • Käitumisküsimused, koolikiusamine, madal enesehinnang  jms.
 • Õpilasabi teostatakse tihedas koostöös kodudega, igale õpilasele vajalike õpilasabi meetmete planeerimisel tuleb kuulata õpilase ja vajadusel tema hooldaja arvamust.
 • Õpilasabi ümarlauas tehtud otsused protokollitakse, protokolle ei avaldata kõrvalistele isikutele.

Õpilasabi ümarlaua koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Kokkulepete täitmist kontrollitakse järgmisel kokkusaamisel. Vajadusel pöördutakse kuni võimaliku rahuldava lahenduse saamiseni vaatluse all oleva õpilase küsimuse juurde korduvalt tagasi.

 

Aineõpetajate konsultatsioonid

Aineõpetajate konsultatsioonid on välja toodud vastuvõtuaegade juures: https://www.merekool.ee/kontakt  Kokkuleppeliselt on võimalik kokku leppida ka muul ajal.

 

Rühmajuhataja tugi

Õpperühmade rühmajuhatajate loetelu: https://www.merekool.ee/opperuhmad Rühmajuhataja on kooli töötajate seast määratud tugiisik, kelle põhiülesandeks on korraldada infovahetust ja koostööd kooli töötajate, lapsevanemate ja teiste isikutega, toetamaks õpilaste püüdlusi õppimisel.

 

Eripedagoogiline nõustamine

Õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Nõustamine õpiraskuste ja motivatsioonilanguse korral. Eripedagoog- nõustaja: Ragne Rämmal-Orason, ragne.rammal-orason@merekool.ee, 613 5483

 

Kasulik info:

Õpilase psühholoogiline toetamine

 

 

 

 

 

 

Õpilasabi ümarlaud

Õpilasabi ümarlaud toetab õpilaste kooliskäimist ja heaolu. Eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate, psüühilise ja sotsiaalse heaolu kasvatamine, koostöö erinevate osapooltega. Õpilasabi ümarlaua töö sisaldab nii nõustamist, juhendamist ja erinevaid tugimeetmeid, samuti ühiste väärtuste kujundamist õppe- ja kasvatustöös.

Põhimõtted:

 • Õpilase ja õpetajate kooliheaolu ja  õppimise toetamine, õppetööst osavõtu takistuste tekkimise ennetamine ja kõrvaldamine.
 • Õpilase enda ja vanemate kaasatus, osalus, arvamused, osapoolte  ettepanekud jms.
 • Järelevalve. Õpilasabi ümarlauas kokkulepitud meetmetele määratakse kindel aeg ja vastutaja.
 • Käitumisküsimused, koolikiusamine, madal enesehinnang  jms.
 • Õpilasabi teostatakse tihedas koostöös kodudega, igale õpilasele vajalike õpilasabi meetmete planeerimisel tuleb kuulata õpilase ja vajadusel tema hooldaja arvamust.
 • Õpilasabi ümarlauas tehtud otsused protokollitakse, protokolle ei avaldata kõrvalistele isikutele.

Õpilasabi ümarlaua koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Kokkulepete täitmist kontrollitakse järgmisel kokkusaamisel. Vajadusel pöördutakse kuni võimaliku rahuldava lahenduse saamiseni vaatluse all oleva õpilase küsimuse juurde korduvalt tagasi.

 

Aineõpetajate konsultatsioonid

Aineõpetajate konsultatsioonid on välja toodud vastuvõtuaegade juures: https://www.merekool.ee/kontakt  Kokkuleppeliselt on võimalik kokku leppida ka muul ajal.

 

Rühmajuhataja tugi

Õpperühmade rühmajuhatajate loetelu: https://www.merekool.ee/opperuhmad Rühmajuhataja on kooli töötajate seast määratud tugiisik, kelle põhiülesandeks on korraldada infovahetust ja koostööd kooli töötajate, lapsevanemate ja teiste isikutega, toetamaks õpilaste püüdlusi õppimisel.

 

Eripedagoogiline nõustamine

Õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Nõustamine õpiraskuste ja motivatsioonilanguse korral. Eripedagoog- nõustaja: Ragne Rämmal-Orason, ragne.rammal-orason@merekool.ee, 613 5483

 

Kasulik info:

Õpilase psühholoogiline toetamine