Koolielu

Nõustamine


Õpilasabi ümarlaud

Õpilasabi ümarlaud toetab õpilaste kooliskäimist ja heaolu. Eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate, psüühilise ja sotsiaalse heaolu kasvatamine, koostöö erinevate osapooltega. Õpilasabi ümarlaua töö sisaldab nii nõustamist, juhendamist ja erinevaid tugimeetmeid, samuti ühiste väärtuste kujundamist õppe- ja kasvatustöös.

Põhimõtted:

 • Õpilase ja õpetajate kooliheaolu ja  õppimise toetamine, õppetööst osavõtu takistuste tekkimise ennetamine ja kõrvaldamine.
 • Õpilase enda ja vanemate kaasatus, osalus, arvamused, osapoolte  ettepanekud jms.
 • Järelevalve. Õpilasabi ümarlauas kokkulepitud meetmetele määratakse kindel aeg ja vastutaja.
 • Käitumisküsimused, koolikiusamine, madal enesehinnang  jms.
 • Õpilasabi teostatakse tihedas koostöös kodudega, igale õpilasele vajalike õpilasabi meetmete planeerimisel tuleb kuulata õpilase ja vajadusel tema hooldaja arvamust.
 • Õpilasabi ümarlauas tehtud otsused protokollitakse, protokolle ei avaldata kõrvalistele isikutele.

Õpilasabi ümarlaua koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Kokkulepete täitmist kontrollitakse järgmisel kokkusaamisel. Vajadusel pöördutakse kuni võimaliku rahuldava lahenduse saamiseni vaatluse all oleva õpilase küsimuse juurde korduvalt tagasi.

 

Karjäärikoordinaator

Karjäärikoordinaatori ülesandeks on vahendada infot ja nõustada õppureid oma kutsealase karjääri teadlikul kujundamisel. Et olla edukas oma tööülesannete täitmisel, on oluline tunda ennast, teada õppimisvõimalusi ja töömaailma, osata planeerida ja otsustada. Probleemide tekkimisel annab karjäärikoordinaator nõu ja abistab lahenduste leidmisel.

Õpilasabi ümarlaud

Õpilasabi ümarlaud toetab õpilaste kooliskäimist ja heaolu. Eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate, psüühilise ja sotsiaalse heaolu kasvatamine, koostöö erinevate osapooltega. Õpilasabi ümarlaua töö sisaldab nii nõustamist, juhendamist ja erinevaid tugimeetmeid, samuti ühiste väärtuste kujundamist õppe- ja kasvatustöös.

Põhimõtted:

 • Õpilase ja õpetajate kooliheaolu ja  õppimise toetamine, õppetööst osavõtu takistuste tekkimise ennetamine ja kõrvaldamine.
 • Õpilase enda ja vanemate kaasatus, osalus, arvamused, osapoolte  ettepanekud jms.
 • Järelevalve. Õpilasabi ümarlauas kokkulepitud meetmetele määratakse kindel aeg ja vastutaja.
 • Käitumisküsimused, koolikiusamine, madal enesehinnang  jms.
 • Õpilasabi teostatakse tihedas koostöös kodudega, igale õpilasele vajalike õpilasabi meetmete planeerimisel tuleb kuulata õpilase ja vajadusel tema hooldaja arvamust.
 • Õpilasabi ümarlauas tehtud otsused protokollitakse, protokolle ei avaldata kõrvalistele isikutele.

Õpilasabi ümarlaua koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Kokkulepete täitmist kontrollitakse järgmisel kokkusaamisel. Vajadusel pöördutakse kuni võimaliku rahuldava lahenduse saamiseni vaatluse all oleva õpilase küsimuse juurde korduvalt tagasi.

 

Karjäärikoordinaator

Karjäärikoordinaatori ülesandeks on vahendada infot ja nõustada õppureid oma kutsealase karjääri teadlikul kujundamisel. Et olla edukas oma tööülesannete täitmisel, on oluline tunda ennast, teada õppimisvõimalusi ja töömaailma, osata planeerida ja otsustada. Probleemide tekkimisel annab karjäärikoordinaator nõu ja abistab lahenduste leidmisel.