Koolielu

Õpetajate koostöö


Eesti Merekool õpiring on õpetajate õpikogukond, mille suurim eesmärk on õpetajate koostöö soodustamine ja sellele hooandmine. Õpetajaid ühendavas professionaalses kogukonnas reflekteeritakse oma kogemusi, jagatakse uusi teadmisi ja saadakse grupikaaslastelt tagasisidet. Õpetajate õpiringid toimuvad 1x kuus septembrist maini.

Eesti Merekool õpiring on õpetajate õpikogukond, mille suurim eesmärk on õpetajate koostöö soodustamine ja sellele hooandmine. Õpetajaid ühendavas professionaalses kogukonnas reflekteeritakse oma kogemusi, jagatakse uusi teadmisi ja saadakse grupikaaslastelt tagasisidet. Õpetajate õpiringid toimuvad 1x kuus septembrist maini.