Meie koolist

Õpilasesindus


Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

    Susanna Raud

    Eric Muugamäe

    Raul Viira

    Devid Gulnik

    Romet Laansalu

    Naatan Klaus Kägu

    Christen Vainika (esimees)

    Romet Uussaar

    Aleksander Kask

    Malte-Kristo Varik

    Markus Riis

    Kevin Malmström

    Daniel Bittman

    Miko Trahv

    Ülari Viljak

 

Õpilasesinduse eesmärgid:

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus

 

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.

Eesti Merekooli õpilasesindusse kuuluvad:

    Susanna Raud

    Eric Muugamäe

    Raul Viira

    Devid Gulnik

    Romet Laansalu

    Naatan Klaus Kägu

    Christen Vainika (esimees)

    Romet Uussaar

    Aleksander Kask

    Malte-Kristo Varik

    Markus Riis

    Kevin Malmström

    Daniel Bittman

    Miko Trahv

    Ülari Viljak

 

Õpilasesinduse eesmärgid:

 • õpilaskonna huvide ja seisukohtade väljaselgitamine ning nende edastamine juhtkonnale
 • õpilaskonna huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
 • õpilaskonna ja juhtkonna vahelise koostöö vahendamine
 • koostöö teiste koolide õpilasesindustega ja õpilasorganisatsioonidega nii Eestis kui välismaal
 • õpilaskonna aktiivsuse tõstmine
 • õpilaskonna huvide esindamine kooli nõukogus

 

Õpilaskonna põhikiri on aluseks õpilasesinduse tööle.