Uudised

Üldjuhised koroonaviirusega toimetulekuks 23. september ragne


Üldjuhiseid käitumiseks koroonaviiruse leviku tingimustes

Kutsume kõiki üles käituma jätkuvalt hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga. Panustame kõik üheskoos sellesse, et võiksime püsida terved ja jätkata võimalikult tavapärast elu.

Üldjuhised käitumiseks koroonaviiruse leviku tingimustes vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseameti soovitustele.

Üldjuhiseid käitumiseks koroonaviiruse leviku tingimustes

Kutsume kõiki üles käituma jätkuvalt hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga. Panustame kõik üheskoos sellesse, et võiksime püsida terved ja jätkata võimalikult tavapärast elu.

Üldjuhised käitumiseks koroonaviiruse leviku tingimustes vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseameti soovitustele.