Meie koolist

Üldinfo


  • Registrikood: 70009646
  • Täisnimi: Eesti Merekool
  • Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School
  • Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712
  • Eesti Merekool on piiratud käibemaksukohustuslane registreerimisnumbriga EE102044809 (alates 01.02.2018).

Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2015 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.

Eesti Merekooli struktuur

Missioon

Eesti Merekool võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul.

Visioon

Eesti Merekool on arenev merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse rahvusvaheliselt tunnustatud laevandusspetsialistide ettevalmistamine, mis osaleb tulemuslikult merendusharidust puudutavates otsustusprotsessides ja on arvestatav koostööpartner.

Kooli tunnuslause

Meri hoiab hoolsaid, toidab tegusaid!

Juhtpõhimõtted

Kooli juhtkond on endale võtnud kvaliteedisüsteemi pideva parendamise ning kvaliteedipoliitika ja -eesmärkide iga-aastase ülevaatuse ja parendamise kohustuse.

 

  • Registrikood: 70009646
  • Täisnimi: Eesti Merekool
  • Täisnimi Inglise keeles: Estonian Nautical School
  • Asukoht: Kopli 101, Tallinn 11712
  • Eesti Merekool on piiratud käibemaksukohustuslane registreerimisnumbriga EE102044809 (alates 01.02.2018).

Eesti Merekoolis viiakse läbi merendusalast kutseõpet ja täiendusõpet vastavalt Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile 1978 koos muudatustega (STCW) ja Eesti Vabariigi õigusaktidele, ISO 9001:2015 standardile ja Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevusloale nr. 439. Kogu õppeprotsessi toetab Eesti Merekooli kvaliteedijuhtimissüsteem.

Eesti Merekooli struktuur

Missioon

Eesti Merekool võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul.

Visioon

Eesti Merekool on arenev merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse rahvusvaheliselt tunnustatud laevandusspetsialistide ettevalmistamine, mis osaleb tulemuslikult merendusharidust puudutavates otsustusprotsessides ja on arvestatav koostööpartner.

Kooli tunnuslause

Meri hoiab hoolsaid, toidab tegusaid!

Juhtpõhimõtted

Kooli juhtkond on endale võtnud kvaliteedisüsteemi pideva parendamise ning kvaliteedipoliitika ja -eesmärkide iga-aastase ülevaatuse ja parendamise kohustuse.