Vastuvõtt

Erialad


Õppida saab kutsekeskharidusõppe, 3. ja 4. taseme kutseõppe õppekavadel ning 4. taseme jätkuõppe õppekaval. Õpe toimub nii kooli- kui töökohapõhises õppevormis.

Vastuvõtu info: https://www.merekool.ee/vastuvott

Erialade kirjeldused on allpool.


Õppida saab kutsekeskharidusõppe, 3. ja 4. taseme kutseõppe õppekavadel ning 4. taseme jätkuõppe õppekaval. Õpe toimub nii kooli- kui töökohapõhises õppevormis.

Vastuvõtu info: https://www.merekool.ee/vastuvott

Erialade kirjeldused on allpool.

Madrus (merendusklass)

Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis

Kutseõppeasutuse seaduse § 14 (1) ja § 14 (2) järgi sätestatakse kutsealase eelkoolituse läbiviimine põhikoolis või gümnaasiumis. Koostöös Eesti Merekooliga läbiviidava koolituse jaoks eraldi õppekava ei koostata. Õppe korraldamiseks sõlmitakse leping merekooli ja selle põhikooli või gümnaasiumi vahel, kus õpilane omandab põhi- või üldkeskharidust. Lepingus määratletakse Eesti Merekooli "Vanemmadruse" õppekava alusel läbiviidava õppe maht ja temaatika ning võimalused kutseeksami sooritamiseks.

Hetkel toimub õpe:

  • Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis